freedom of PRESS violation in Pristina

Pristina Municipal Court has began its ‘legal’ procedures against me. The procedure identified as criminal case #P-1551/06, called for in Article #316 of the Criminal Code of Kosovo, but...
Pristina Municipal Court has began its ‘legal’ procedures against me. The procedure identified as criminal case #P-1551/06, called for in Article #316 of the Criminal Code of Kosovo, but did not identify the complainant. 
Article #316 says: “obstructing official persons in performing official duties.” Regarding the Criminal Code of Kosovo.

I am quite sure, that this is a pretext, for the purpose of political pressures, to prevent my
  1. Investigations on the assassination of 14-year-old child in Gjilan (eastern Kosovo)
  2. Reporting the truth about the recent developments in northern Kosovo.
Saturday, November 26th, is the day when I have to answer the call of the Municipal Court of Pristina, after a political decision, for my trial.

The day of the hearing is expected to be held on Saturday, November 26, 2011, at 10:30/am, in the Pristina Municipal Court facilities in room #121.Gjykata Komunale në Prishtinë, ka vendosur të më thërrasë, për shqyrtim kryesor, për, siç thuhet në thirrje, “lëndën penale të të pandehurit (mua)/Juve nga …….? (nga askush sepse nuk është shënuar se kush është paditësi), për veprën penale të nenit #316 të KPK (të Kodit Penal të Kosovës), seancë kjo e cila do të fillojë në orën 10:30, në dhomën #121, nga gjyqtarja E. F. (Elmaze Fazliu), siç shkruhet në thirrje.  Numri i lëndës gjyqësore: #P1551/06.

Unë këtë vendim nuk e kuptoj ndryshe pos një vendim politik nga sistemi i qeverisjes së vendit, duke qenë se jo pak herë, jam kërcënuar edhe me telefon nga persona anonimë, të cilët kanë adresuar fyerje dhe kërcënime në adresën time telefonike, si dhe kërkesa nga më të palogjikshmet ato për të tërhequr materialet e mia, për të cilat tematika, unë kam shkruar dhe jam në proces të hulumtimeve.

Vedat Xhymshiti; is an independent journalist and war correspondent. He has reported on a number of Middle Eastern conflicts from the Arab Spring in 2010 to the current Syrian civil war. He has been published in various media including Der Spiegel, NY Times, TIME, Paris Match, Le Monde ect. He is specialized in International Relations and Diplomacy. Xhymshiti is also a print media critic, a columnist for the Balkan Investigative Reporting Network, and founder of THEFrontliner.net

RELATED BY