Arbër Ahmeti

Arbër Ahmeti është jurist, aktualisht duke ndjekur studimet post-diplomike në të Drejtën Ndërkombëtare në Universitetin e Vjenës. Ai është kontribues për Raportet e Oksfordit për të Drejtën Ndërkombëtare në Gjykatat Vendore, punë të cilën e kryen nga Departamenti për të Drejtën Ndërkombëtare dhe Europiane të Universitetit të Vjenës. Arbëri është zëvendëskryesues i Komitetit Hulumtues për të Drejtën Ndërkombëtare dhe Qeverisje të Asociacionit Ndërkombëtar të Studentëve të Shkencave Politike (IAPSS), si dhe autor për blogun e tyre "A different View". Interesat e tij hulumtuese fokusohen në të Drejtat e Njeriut dhe të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare, Politikat e Sigurisë dhe Mbrojtjes të Bashkimit Europian, përdorimin e forcës dhe të drejtën e vetëmbrojtjes në të drejtën ndërkombëtare, aplikimin e teorisë së lojës në marrëdhëniet ndërkombëtare, si dhe raportin mes të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare.
 • Huti i Minevrës hap krahët vetëm në muzg

  Për ta përmbyllur këtë ligjëratë, s'ka se si të mos më bien ndërmend fjalët e Fernando Pesoas, ‘Nuk kam pasur kurrë askënd për ta thirrur mësues. Asnjë Krisht nuk ka vdekur për mua. Asnjë Budë nuk më ka rrëfyer ndonjë udhë. Në majë të ëndrrave të mia asnjë Apollon...
 • Marrëveshja detare me Greqinë dhe arsyet e nulifikimit

  Guri i Barketës i cili shfaqet dhe zhduket varësisht baticës, në këtë rast ka pasur efekt të plotë, dhe ka qenë indikatori më i rëndësishëm në determinin e vijës bazë të Greqisë, i cili më vonë është përdorur për të delimituar zonat detare përmes metodës së Vijës së Mesit....
 • Diskursi publik dhe kriza politike: venë e vjetër në gota të reja

  Fjalët Zajednicë, tradhëti kombëtare, projekt racist etnik, planet serbe ekspansioniste e neo-kolonizatore, shitja e Kosovës nga qeveritarët e shumë terma të tjerë të përdorur nga opozita, me qëllim që të japin një efekt masiv tek qytetarët, kanë fuqizuar opozitën brenda diskursit publik në raport me qytetarët....
 • Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare për shtetet e vogla: Kosova si rast i keq

  E kuptueshme që Kosova si shtet i ri dhe i vogël, dhe i dobët, nuk mund të krijojë një politikë të jashtme që do të mund të influenconte politikën ndërkombëtare, por si shtet i sapoformuar, ajo nuk mund të arsyetohet me kategorizimin si i vogël për moskrijimin e një...
 • Politikisht të zhveshur: skanimi trupor dhe të drejtat e njeriut

  Kësisoj, vendosja e skanerëve truporë në kuvend rrezikon të jetë në disproporcion me standardet demokratike dhe kësisoj të bie në kundërshtim me instrumentet dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës si akti më i lartë që mbronë të drejtat individuale....
 • Si të nisësh një luftë civile?

  Vazhdimi i polarizimit politik dhe metodat që po prodhohen në skenën politike do të çonin Kosovën në një luftë civile, diçka që te të gjithë merr formë mirazhi, por askush nuk merr guximin ta përmend....
 • Questioning Espionage Legality

  Question on Legality of Espionage carried out through Diplomatic Missions! Espionage is probably the only clandestine activity which actually is institutionalised, organised, led, and used by governments in order to achieve military, technological or political objectives. Espionage can be defined as the process of stealing information for a hostile intent from opponents,...
 • Kosova, Kalifati dhe Sfidat e Sigurisë Kombëtare

  Kohëve të fundit jemi dëshmitar të kërcënimeve ndaj sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare në shumë rajone të botës. Duke filluar nga Revolucionet në Afrikën e Veriut, duke vazhduar ne Siri, konflikt i cili përveç që ndërroi trajtën e tij, tejkaloi kufinjtë e Sirisë duke u bërë kërcënim për sigurinë ndërkombëtare,...