Shkodran Ramadani

Shkodran Ramadani, është autor i rregullt tek 'THE Frontliner'. Ai është student i Universitetit Publik 'Hasan Prishtina' në Prishtinë, në fushën e Sociologjisë në nivelin MA. Shkodrani është i interesuar në interpretimin dhe anilizën filozofike të zhvillimeve politike në shoqërinë shqiptare dhe atë të huaj.
  • 7 Shkronjat

    M-igjeni – poeti i madh shqiptar, në përpjekjet e tij prej revolucionari, për shembull reth fenomenit të prostitucionit, i këndonte mjerimit ekonomik sepse e dinte që varfëria shtynte vajzat të shisnin trupin e tyre, dhe shpartallonte tabutë morale sepse e dinte që fjala “prostitutë” ishte pjesë e leksikut patriarkal....
  • Frika Nga Terrorizmi si Prelud i Terrorit të Pushtetit

    Zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me “Luftën kundër terrorizmit”, respektivisht arrestimin e më shumë se 40 personave të dyshuar për përfshirje në aktivitete terroriste, janë komentuar dhe diagnoztifikuar nga analistë dhe subjekte të ndryshme politike. Përjashto Lëvizjen Vetëvendosje! dhe disa zëra të margjinalizuar të shoqërisë, debatin publik...
  • Racizmi dhe Kompleksi i Inferioritetit tek Popujt si Pasojë e Pabarazisë

    Racizmi ka qenë dhe mbetet një prej problemeve më të mëdha që shoqëria njerëzore është përballur dhe me të cilën vështirësi vazhdon të përballet edhe sot. Megjithë fushatën komerciale kundër racizmit, ai vazhdon të paraqes kërcënim serioz për njerëzimin. Dhe nga ajo që kam vërejtur unë prej se kam...