© Të drejtat autoriale

Referimi dhe ripublikimi i teksteve të THE Frontliner

Individët dhe mediat të cilat dëshirojnë t’i referohen në artikujt e tyre ose të ripublikojnë një shkrim të Blogut të gazetarit të pavarur Vedat Xhymshiti, obligohen t’i përmbahen rregullave në vijim:

  1. Shkrimi i plotë mund të ripublikohet vetëm në marrëveshje me shkrim me redaksinë e THE Frontliner e cila mund të kontaktohet në [email protected];
  2. Shkrimi i ripublikuar në marrëveshje me redaksinë duhet të citohet në fillim të paragrafit të parë dhe duhet të përmbajë linkun e shkrimit në fund të tekstit;
  3. Lejoheni që të merrni vetëm 30% (për qind) të shkrimit origjinal nëse nxirrni një artikull të ri, me kusht që të jepni referencë të qartë për THE Frontliner;
  4. Lejoheni që të merrni fotografitë dhe videot e THE Frontliner vetëm në marrëveshje me shkrim me kompenzim financiar.
  5. Referimi duhet të jetë Vedat Xhymshiti ose http://www.vedatxhymshiti.wordpress.com, apo “THE Frontliner“.
  6. Për mosrespektimin e këtyre rregullave do t’i drejtohem Iniciativës Britanike për Mbrojtjen Ligjore të Drejtës Autoriale, Federatës Ndërkombëtare të Gazetarisë, Këshillit të Mediave të Shkruara të vendit të origjinës nga ku bëhet abuzimi i të drejtës autoriale si dhe gjykatës kopetente.
THE Frontliner | Vedat Xhymshiti | Independent Journalist | Long Term Documentary Photographer | +386 49 859 480

THE Frontliner | Vedat Xhymshiti | Independent Journalist | Long Term Documentary Photographer | +386 49 859 480