17 Shkurti

  • PSE NUK JEMI SHTET! Fakte për Kosovën dhe PA'VARËSINË!

    Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë ose UNMIK-u është mision i mandatuar zyrtarisht nga Këshilli i Sigurimit, i cili ka për qëllim për të arritur një objektiv të përgjithshëm, “me qëllim të sigurimit të kushteve për një jetë paqësore dhe normale për të gjithë...