Abdullah

  • Dënimi me Vdekje, është Akt Mizor që Duhet Ndaluar!

    Një pjesë vogël e vendeve kanë ekzekutuar në mënyrë të konsiderueshme shumë të burgosur, duke shtuar kështu interesimin e të raportuarit për ekzekutimet e ISIS, të cilat veprimtari dukshëm iu kanë shërbyer vendeve ('demokratike!') si mburojë për veprimtaritë e tyre kriminale....