AI

  • We need to know why the UK government spied on Amnesty International

    Temperatures hit the roof at our London office yesterday on the hottest July day since records began. It wasn’t just the mercury in the barometers that was rising – Amnesty International had just been emailed by the Investigatory Powers Tribunal (IPT) who informed them that they had made a...
  • Ja pse nuk shkova sot në Gjykatë

    Të nderuar lexues, kolegë gazetarë dhe pjesëmarrës të tjerë dëshmitarë të séancës së sotme gjyqësore, të nderuarë qytetarë të Kosovës të drejtat e të cilëve përdhunohen sistematikisht nga sistemi i administratës publike të vendit në të cilin sistem është instaluar sistematikisht krimi i organizuar tash e 15 vjet në...