Al Nusra

  • SAJIMI I TERRORIZMIT NË KOSOVË

    Rreth 60 bastisje janë kryer gjithandej Kosovës. Ndër zonat në shënjestër ishin xhamitë e improvizuara, të cilat mund të kenë qenë duke u përdorur si qendra të rekrutimit, në një vend ku SHBA-të kanë ndërtuar bazën e saj më të madhe ushtarake në Evropë, Kosovë....
  • Kosovo Police Strike Actions Jailing Forty Suspected Islamic Militants

    Forty Kosovars suspected of fighting in Iraq and Syria have been arrested by police in Kosovo, in an operation targeting Islamists of the extremist line. Up to 200 Kosovo Albanians have traveled to the Middle East to fight and 16 of them have died, unverified reports say. Some of...