American Freelance Journalist

  • Në Kujtim të Jimmy-t…

    E kusarët shovenistë të fshehur prapa fesë Islame do të mund t’i vrasin trupat tanë, por të vërtetën për përfshirjen e tyre në krime kundër njerëzimit nuk do të mund ta fshehin asnjëherë....