Analysis

  • Should we negotiate with ‘terrorists’ or not?

    »So the first problem starts with the terminology and the definition of terrorism as idea and action as well. ‘Terrorism’ or ‘terrorists’ are labels used to define the government perspective on ‘war on terror’ more than it is used to describe actions or ideas of the movements that are...
  • 'Kosovarët' Janë Azil-Kërkues Politik

    Përpjekja masive e Kosovarëve për ta braktisur vendin si pasojë e një persekutimi kolektiv nga administrata publike e vendore, e mbështetur nga (disa!) vendet Perendimore përbën një akt tjetër të dënuar me ligje ndërkombëtare, pasi krijimi i rrethanave detyruese për ta shpërngulur një Etnitet nga vendi ku ata jetojnë,...