Arti Culture

  • "debatet" partiake të 'VARG e Vi'së…

    Kosova është në muajin Tetor, muaj ky i një mundësie për kandidatët e partive politike të cilat kanë propozuar njërin prej anëtarëve të tyre për kryetar të komunës. Zgjedhjet e Nëntorit 2013 janë të parat në të cilat pretendohet se do të legjitimohen edhe nga qytetarët e komunitetit Serb,...