Asociacioni i Gazetareve te Kosoves

  • Konflikti i ‘Gazetarëve’ pa Etikë

    Palët e përfshira në konfliktin e këtyre ditëve, janë moralisht të papastër. Kryeministri është një politikan dokumentueshëm i korruptuar dhe dukshëm i paedukatë e i mangët në aftësitë e tija për të komunikuar me publikun. Kryeredaktori Kajtazi, është profesionalisht i korruptuar. ...
  • Kosovo’s Journalist’s association chairwoman Re-Tweet Politicians

    Edona Lluka tweeted for the hard work and modesty to Blerand Stavileci (Kosovo minister of Agriculture) and for her happiness that she doesn’t think for any second like ‘Self-Determination Movement.. Electoral Assembly of the Association of Professional Journalists of Kosovo (APJK), on April seven, elected chairperson and six members...