Asylum

  • Germany tries to deter Balkan migrants

    Albania, Kosovo and Montenegro do not have this status and Germany’s federal migration office said the number of asylum-seekers from those countries had grown by 515 percent in 2014 from the previous year — THE Frontliner...
  • Kosova Shënon Ditën e Pavarësisë Mes dënimit dhe Errësirës pa Pagesë!

    Përveç të qenit një shenjë e përhapur e pakënaqësisë në mes të elitave qeverisëse në vendin më të ri e më të varfër dhe më të izoluar të Evropës, ikjet kërcënojnë për të eksportuar problemet ekonomike dhe sociale të Kosovës përtej kufijve të saj....
  • 'Kosovarët' Janë Azil-Kërkues Politik

    Përpjekja masive e Kosovarëve për ta braktisur vendin si pasojë e një persekutimi kolektiv nga administrata publike e vendore, e mbështetur nga (disa!) vendet Perendimore përbën një akt tjetër të dënuar me ligje ndërkombëtare, pasi krijimi i rrethanave detyruese për ta shpërngulur një Etnitet nga vendi ku ata jetojnë,...