Augusto Pinochet

  • Njëmbëdhjetë Shtatori Tjetër

    Paratë e C. I. A., - ndihmuan për të paguar pronarët e kamionëve për ta sjellur vendin në një varfëri dhe uri të skajshme, veprimi i 'kamionistëve' ishte vdekjeprurës për qytetarin e thjeshtë kilian....
  • Chilean coup: 40 years ago I watched Pinochet crush a democratic dream

    Most foreign journalists had given up and left Chile after weeks of waiting, many returning from deprived and poor Santiago – proud but provincial – to bustling Buenos Aires and their homes across the Andes. The Washington Post had a correspondent, but not the New York Times; Newsweek, but...