Austria

  • From the deserts of the Middle East, into the droughts of the Balkans

    Britain detains asylum-seekers, which then live through a variety of systematic psychological tortures in privately owned detention centres. Due to a long-standing exemption from EU rules on border issues, Britain has pledged to accept about 20 thousand Syrians over five years time....
  • 'Kosovarët' Janë Azil-Kërkues Politik

    Përpjekja masive e Kosovarëve për ta braktisur vendin si pasojë e një persekutimi kolektiv nga administrata publike e vendore, e mbështetur nga (disa!) vendet Perendimore përbën një akt tjetër të dënuar me ligje ndërkombëtare, pasi krijimi i rrethanave detyruese për ta shpërngulur një Etnitet nga vendi ku ata jetojnë,...