Avokat

  • KOSOVA NËN SFIDAT E KRIMIT TË ORGANIZUAR

    Të gjitha raportet ndërkombetare për Kosovën, përfshirë këtu edhe Raportin e fundit të progresit, ballafaqimin me krimin e organizuar si dhe korrupsionin e identifikojnë si një prej sfidave aktuale të Kosovës. Krimi i organizuar, si një dukuri dhe aktivitet kriminal, është një ndër llojet më të shpeshta të krimit...