Bechtel & Enka

  • Mafia Që Ka Një Shtet

    Duke pasur parasysh faktin se një nga gurët themelorë të misioneve të huaja diplomatike në bazë të Konventës së Vjenës për Diplomaci, nënshkruesit e të cilit dokument janë 28 vende evropiane dhe SHBA, ne kemi një situatë ndryshe në Kosovë. Nga detyrat e Konventës së Vjenës për ambasadorët e...