Bombardimet

  • Kosova, NATO dhe Kryengritja e Armatosur!

    Sot u bënë 15 vite që kur NATO, me një vendim të njëanshëm kishte vendosur që të bombardonte caçet e forcave jugosllave për t’i detyruar ata që të tërhiqeshin nga territori i Kosovës për shkak të krimeve që forcat e rendit të Jugosllavisë kishin bërë mbi popullsinë civile shqiptare....