Bush

  • The smug style in American liberalism

    Make no mistake: I am not suggesting that liberals adopt a fuzzy, gentler version of their politics. I am not suggesting they compromise their issues for the sake of playing nice. What I am suggesting is that the battles waged by liberalism have drifted far away from their old...
  • ISIS Beheading Style, is a Lesson from the Saudis ‘Our Friends’

    Meanwhile, the US constantly declared and interacts in a diligent alliance with the Saudis, thus becoming the leading champions of bloodshed in the neighbouring countries of the Middle East. Nations with which Saudi Arabia itself has had a continuous quarrelled history. ...
  • Dënimi me Vdekje, është Akt Mizor që Duhet Ndaluar!

    Një pjesë vogël e vendeve kanë ekzekutuar në mënyrë të konsiderueshme shumë të burgosur, duke shtuar kështu interesimin e të raportuarit për ekzekutimet e ISIS, të cilat veprimtari dukshëm iu kanë shërbyer vendeve ('demokratike!') si mburojë për veprimtaritë e tyre kriminale....