Etika Profesionale

  • REAGIM! & SQARIM!

    Përmes këtij shkrimi i sqarohem opinionit publik shqiptar se unë nuk kam të bëjë asgjë me asnjë lloj organizate joqeveritare e aq më pak qeveritare që ka të bëjë me misionet e luftërave kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar, apo çfarëdo misioni tjetër civil, ushtarak apo qeveritar....