Facebook Kosova Vend

  • Facebook njohu Kosovën si 'VEND' jo si 'SHTET' siç u raportua!

    Rrjeti shoqëror ‘Facebook’ mund të përdoret për të gjitha llojet e gjërave: për t’u ankuar për motin, për ndarjen e lidhjeve, duke thënë gjëra koti për shefin tuaj. Dhe tani, ju mund edhe të shtoni për të dklaruar “sovranitetin kombëtar” në listë. Ju po e lexoni këtë me sytë...