Faruk Ibrahimi

 • Rrugëtimi i një Gazetari – I –

  Kjo është një histori e veçantë e treguar për THEFrontliner.net - nga gazetari dhe korrespondenti shqiptar i luftës Vedat Xhymshiti. Historia është e ndarë në dy pjesë, dhe kjo është pjesa e parë e saj. Gazetar Xhymshiti, rrëfen tregimin e një udhëtimi të gjatë për luftën e tij profesionale,...
 • Kërkesa e gazetarit Xhymshiti për llogaridhënie afër realitetit!

  Vendimi për shqiptimin e 120 ditë burg ndaj policit Faruk Ibrahimi, nga gjykata në Kamenicë nuk ka reflektuar as peshën e veprës penale, as shkeljen e të drejtave njerëzore të gazetarit Vedat Xhymshiti, as shkeljen e të drejtës së lirisë së shprehjes, ka thënë 'Amnesty International'...
 • Reporter appeal against a court in Kosovo, which 'justified' Police Violence Against Him

  A week ago a court in eastern Kosovo had eased a measure of punishment against a member of the Kosovo police, who is believed to be involved in an attempted murder scenario against an investigative journalist. Kosovo based NGO – CLARD, respectively their campaign, “Justice and Citizens”, supported targeted...
 • Gazetari Apelon Kundrejt Një Gjykate në Kosovë, e Cila 'Shfajësoi' Dhunën Policore Kundër Tij

  Gazetari i Pavarur Vedat Xhymshiti, i mbështetur nga OJQ — CLARD, respektivisht fushata e tyre, “Drejtësia dhe Qytetarët”, të Hënën deponoi një ankesë kundër masës së Denimit sipas Aktgjykimit P.nr.83/2012 të Gjykatës Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm Dega në Kamenicë, i cili është ndërmarrë më 1 Dhjetor 2014,...
 • Një Gjykatë në Kosovë Shfajëson Dhunën Policore Kundër Gazetarëve

  Një gjykatë e Kosovës ka lehtësuar dënimin ndaj një zyrtari policie i cili dyshohet të jetë i përfshirë në një komplot të paramenduar për vrasje ndaj një gazetari hetues. Gjykata në qytetin lindor të Kosovës, Kamenicë, ka sjellë një Aktgjykim nga i cili në qoftë se pala e dëmtuar...
 • Aktgjykimi i Gjykatës së Kamenicës, Legjitimon Dorasin Policor

  Aktgjykimi i Gjykatës së Kamenicës, me numër P. Nr. 83/2012 i datës 1 Dhjetor 2014, i ardhur në shtëpinë time më 20 Dhjetor 2014, është i pa pranueshëm. Ky aktgjykim (gjoja se!) e shpall fajtor policin Faruk Ibrahimi i cili në një përpjekje të paramenduar dhe planifikuar mirë, për të...
 • Ja pse nuk shkova sot në Gjykatë

  Të nderuar lexues, kolegë gazetarë dhe pjesëmarrës të tjerë dëshmitarë të séancës së sotme gjyqësore, të nderuarë qytetarë të Kosovës të drejtat e të cilëve përdhunohen sistematikisht nga sistemi i administratës publike të vendit në të cilin sistem është instaluar sistematikisht krimi i organizuar tash e 15 vjet në...