Fear from terrorism

  • In Syria, militias armed by the Pentagon fight those armed by the CIA

    At first, the two different sets of fighters were primarily operating in widely separated areas of Syria — the Pentagon-backed Syrian Democratic Forces in the northeastern part of the country and the CIA-backed groups farther west. ...
  • Frika Nga Terrorizmi si Prelud i Terrorit të Pushtetit

    Zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me “Luftën kundër terrorizmit”, respektivisht arrestimin e më shumë se 40 personave të dyshuar për përfshirje në aktivitete terroriste, janë komentuar dhe diagnoztifikuar nga analistë dhe subjekte të ndryshme politike. Përjashto Lëvizjen Vetëvendosje! dhe disa zëra të margjinalizuar të shoqërisë, debatin publik...