Freedom of Movement

  • Give me freedom Albania

    Please make it possible to grant me back my freedom of movement, so I can be able to give my professional contribution to the people that have a need for it. To give voice to the voiceless.... Sign the Petition, to support my Albanian citizenship!...
  • Ambasada Belge Cënon të Drejtën time të Lirisë së Lëvizjes

    Më 8 dhjetor 2014, e hënë unë shkova në një takim të planifikuar (ora: 11:00/h) në ambasadën Belge në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës për të aplikuar për një vizë Holandeze (Shengen). Pasi kisha dorëzuar letrën time të ftesës nga dy kompaninë mediatike Evropiane, një prej tyre nga Holanda dhe...
  • Freedom of Movement for Palestinian Journalists

    Vedat Xhymshiti | between THE frontlines Why this is important Palestinian Journalists have launched a global petition as part of our campaign calling for an end to attacks against our community and violation of our freedom of movement, and in defense of our basic rights to move within our own land...