Fundi i Heshtjes

  • 'Fundi i Heshtjes' Që mund të lexohet gjer në fund!

    I nderuar lexues, do të them pesë gjëra lidhur me tregimet e botuara të Muhamet Halilit. SË PARI, sot më së paku kemi durimin për të lexuar dhe dëgjuar tregime, aq më shumë tregime të gjata, fjali të gjata, tekste të gjata. Jemi në kohë të krizës së leximit dhe...