George Orwell

  • Mbi Dembelinë

    Kjo është njësoj sikurse ta akuzosh këtë të re për “dembelinë” e saj, e jo sistemin i cili lejon një trajtim të tillë të punëtorit e që është i qenësishëm për sistemin ekonomik të vetë rregulluar siç e kërkon neoliberalizmi kapitalist e që liderët e saj e kanë përqafuar...