Gjykata Speciale

  • Kur Qelbet Kripa, ç’pret nga Peshku?

    Është vetë opozita që në vazhdimësi deklarohet se pozita e ka kapur shtetin, mirëpo i besojnë gjykatës kushtetuese, veprimtari kjo e cila ka lënë të nënkuptohet se gjykata nuk ka qenë e kapur, gjë që është jashtë logjikës. ...
  • Mendësia e robit solli Nyrenmbergun për shqiptarët*

    Nuk është larg të vërtetës të thuhet se konformizmi është thelbi i shoqërisë shqiptare në Kosovë prej thuajse dy deceniesh: një rezignatë e pafundme e shoqëruar me pasivitet, imobilitet e me ndjenjë inferioriteti për gjithçka e ndaj gjithçkaje — Salih Mehmeti...
  • Një mundësi për pragmatikët

    Qeveria e Kosovës tashmë ka marr vendim për dërgimin e kësaj çështje për t’u votuar në Kuvend. Gjithsesi pak veta mund ta pohojnë se krijimi i kësaj Gjykate është iniciativë vendore; ajo është iniciativë krejtësisht ndërkombëtare nga disa vende që dikur e kanë përkrahur dhe ndihmuar Kosovën....