Greg Dalawie

  • Miqësia, aleanca, liria e shprehjes dhe kriza e legjitimitetit [II]

    Pra, klasifikimi i Gashit kundrejt kritikëve të Delawies si ekstremistë të majtë dhe religjiozë çalon nga një mori inkoherencash, por edhe sikur kritikët e Delawies dhe ambasadorëve tjerë të jenë ekstremistë të majtë dhe fanatikë religjiozë, këta persona kanë të drejtë të ushtrojnë lirinë e tyre të shprehjes dhe...