Holande

  • Të Jetosh Artistikisht

    Shpeshherë kur flasim për të bukurën në përgjithësi, mendja na asocion me vende të caktuara për t’i shijuar ato (në ekspozita, në shfaqje teatrore, në kino, në muzeume, etj.), ose në persona të caktuar (p.sh., misterët e miset e botës, fotografi të personave atraktiv etj.), por jo edhe si...