Islam

  • »Identiteti shqiptar në mesjetë« një polemikë post-mortum me Hasan Kaleshin

    Një pyetje që ngritet vazhdimisht është se si ndjesohej një shqiptar në mesjetë. A ishte vetëdija etnike e kufizuar vetëm brenda rretheve sunduese apo ajo kishte penetruar edhe vertikalisht në shoqërinë e asaj kohe? — Salih Mehmeti...
  • Dialektika e Islamit Politik në Kosovë

    Paramendoni për ca sekonda reagimin e juaj ndaj një lajmi në Kosovë i cili do të rrjedhje diçka si “U përjashtuan nga detyra për shkak se nuk janë më pjesë të Islamit. Ata braktisën fenë dhe tani nuk iu takon kjo detyrë”. Po të ndodhte një gjë e tillë,...
  • Can Muslims write about Christianity?

    American public discourse about Islam is filled with essentialist paranoia, fear, and the commentary of people who not only don’t know much about the topic but are often dismissive of people who do. But the reception that scholar Reza Aslan received on Fox last Friday was a new twist:...