koncepti

  • kush është një INTELEKTUAL!?

    Një intelektual është një person që përdor kryesisht inteligjencën e tij në interes njerëzor dhe jo në interese të ndara në ngjyra të grupeve të interesit të llojit të subjekteve politike, apo të subjekteve fetare apo të korporatave financiare ose një profesionist i cili ka një kapacitet individual ....