KPS

  • Rise Above!

    Seeing the troublesome circumstances a group of students who have left ideals decided to gather and start the student organisation- Students’ Political Club (KPS) in 2010 to combat all the corrupt and undermined structures in the University....
  • E ardhmja e pasigurt e Kosovës

    Turmat protestuese anti-qeveritare në ngjarjen e së shtunës megjithatë, janë udhëhequr nga grupet shumë të korruptuar politike, të cilët e kanë ftuar popullsinë civile për qëllime nacionaliste, të vendit më të izoluar dhe më të varfër në Evropë për të protestuar kundër një qeverie rëndë të korruptuar!...
  • Kosovo Students Protest High Electricity Invoice

    “The prices of electricity are growing, tickets for Hungary are falling”, was one of the protesters held banners on Monday. Some 200 people joined the protest led by the Student Political Club and supported by locals and civil society organisations. Students from the University of Pristina gathered in front...