Kultura

  • Keqkuptimi i kulturës së Orientit

    Një studiues tjetër i Orientit dhe sekularizmit, Shkodran Ramadani, na tha se pozicioni që orientalizmi zë te shqiptarët është më kompleks dhe më paradoksal sesa, ta zëmë, në shoqëritë perëndimore, nëse veç mund ta homogjenizojmë perëndimin si një njësi unitare....