Kurdistan

  • ISIS survives largely because Turkey allows it to: The Evidence

    The Kurds of northern Syria, together with the Kurds of Turkey and Iraq, have been at war with ISIS since the latter rose up and declared their so-called caliphate. It was the Syrian Kurds and their Kurdish comrades in Turkey who helped rescue the Yezidis, after they had fled...
  • Çështja kurde

    Konstelacioni aktual i forcave në rajon nxjerr në pah domosdonë e revidimit të traktatit të famshëm “Sykes–Picot” (marrëveshja britanike-franceze e vitit 1916 mbi Azinë e Vogël), rishqyrtimin e traktatit të Sevrit të vitit 1920 (me ç’rast u njoh shteti i pavarur kurd, ndonëse i reduktuar) dhe riravijëzimin real të...