Letrat Shqip

  • Si ta shpëtojmë Kadarenë nga Kadareja? [I]

    Jacques Derrida shkruante se mungesa e autorit është kusht i domosdoshëm për mbijetesën e gjuhës. Ai madje thotë se kjo ndodh krejt natyrshëm, sepse “të shkruash do të thotë të tërhiqesh prapa, të mos banosh brenda tekstit, por ta braktisësh atë....