Ligji

  • EULEXI-i NË AMBIENTIN ETNO-KULTUROR KOSOVAR

    Në këtë editorial, autori Musa Dragusha, shkruan për efektet dhe pasojat e komprometimit të misionit Evropian për Sundim të Ligjit EULEX, i cili së fundmi dyshohet të jetë kthyer nga një mision i sundimit të ligjit, në atë të sundimit të krimit. Konteksti i Kosovës —| Kosova nuk është vëtëm një entitet gjeo-politik....