meRektorin

  • Me Rektorin Reformues, Me Studentët STUDIUES!

    Me Rektorin Për Universitetin Cilësor! Mbështesim rektorin jo për shkak të emrit dhe mbiemrit të tij, por për shkak të vizionit të tij. Nuk mbështesim agjendad partiake, por mbështesim reformat! Universiteti Publik dikur i Prishtinës e tash ‘Hasan Prishtina’ në Prishtinë, 15 vjet pas luftës ka përjetuar një shkatërrim...