Misionaret

  • 7 Shkronjat

    M-igjeni – poeti i madh shqiptar, në përpjekjet e tij prej revolucionari, për shembull reth fenomenit të prostitucionit, i këndonte mjerimit ekonomik sepse e dinte që varfëria shtynte vajzat të shisnin trupin e tyre, dhe shpartallonte tabutë morale sepse e dinte që fjala “prostitutë” ishte pjesë e leksikut patriarkal....