Musa Dragusha

  • EULEXI-i NË AMBIENTIN ETNO-KULTUROR KOSOVAR

    Në këtë editorial, autori Musa Dragusha, shkruan për efektet dhe pasojat e komprometimit të misionit Evropian për Sundim të Ligjit EULEX, i cili së fundmi dyshohet të jetë kthyer nga një mision i sundimit të ligjit, në atë të sundimit të krimit. Konteksti i Kosovës —| Kosova nuk është vëtëm një entitet gjeo-politik....
  • KOSOVA NËN SFIDAT E KRIMIT TË ORGANIZUAR

    Të gjitha raportet ndërkombetare për Kosovën, përfshirë këtu edhe Raportin e fundit të progresit, ballafaqimin me krimin e organizuar si dhe korrupsionin e identifikojnë si një prej sfidave aktuale të Kosovës. Krimi i organizuar, si një dukuri dhe aktivitet kriminal, është një ndër llojet më të shpeshta të krimit...