NATO Secret Files

  • Avullimi i Vlerës së Krimit në Kosovë

    Publikimi i dosjeve të NATO-s në Prishtinë, ku ndër të tjera vë në dyshim përfshirjen e qeverisë dhe udhëheqësit e partive politike në një pako të krimit të organizuar në Kosovë, vjen në një kohë dhe rrethana të cilat sigurisht që është shumë e mundur që të zhvlerësojnë vlerën...