Neonatologjia

  • Kosova gjinekologjike, jetë apo vdekje?!

    Për t’i rënë shkurt, nga 359 vdekje të foshnjave në 12,661 lindje që kanë ndodhur në vitin 2001, përkushtimi njerëzor e profesional i personelit mjekësor ka arritur suksesshëm ta ulë shkallën e vdekjeve në vitin 2014 me 95 vdekje në 10.422 lindje — THE Frontliner...