Ngerçi

  • Pak Kush Foli Për Ngërçin Kulturor

    Me shkas ndikimin e ‘ngërçit politik’ në ngërçin kulturor — ‘Ngërçi politik’ është togfjalëshi më i përdorur në muajt e fundit për shkak të krizës politike të moszgjedhjes akoma të kryeparlamentarit dhe pamundësisë për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të fundit parlamentare. Në ngërçe, gjërat nuk shkojnë as...