Pavaresia

  • Kosova Shënon Ditën e Pavarësisë Mes dënimit dhe Errësirës pa Pagesë!

    Përveç të qenit një shenjë e përhapur e pakënaqësisë në mes të elitave qeverisëse në vendin më të ri e më të varfër dhe më të izoluar të Evropës, ikjet kërcënojnë për të eksportuar problemet ekonomike dhe sociale të Kosovës përtej kufijve të saj....
  • Gjashtë Vjet pa Shtetin e Shpallur!

    Për pasojë, më 22 korrik 2010, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë vendosi që shpallja e pavarësisë së 17 shkurtit 2008 nuk shkeli të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutën 1244, duke qenë se deklarata e shpalljes nuk ishte protokolluar nga mekanizmat zyrtar të IPVQ-së — Vedat Xhymshiti...
  • PSE NUK JEMI SHTET! Fakte për Kosovën dhe PA'VARËSINË!

    Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë ose UNMIK-u është mision i mandatuar zyrtarisht nga Këshilli i Sigurimit, i cili ka për qëllim për të arritur një objektiv të përgjithshëm, “me qëllim të sigurimit të kushteve për një jetë paqësore dhe normale për të gjithë...