Revolucioni Egjiptian

  • Egjipti dhe Vëllezëria Myslimane!

    Vëllazëria myslimane filloi si një organizatë shoqërore dhe fetare, mbi bazat e predikimit Islam, zhdukjen e analfabetizmit, ngritjen e spitaleve dhe madje edhe nisjen e ndërmarrjeve komerciale. Siç ka vazhduar të rritet në ndikim, duke filluar në vitin 1936, ajo filloi të kundërshtojë sundimin britanik në Egjipt. Shumë egjiptianë...