Shpend Kursani

  • Shoqëria Civile dhe Intelektualët

    Është vështirë t’i ndash këto dyja. Në kontekst të Kosovës megjithatë është e nevojshme të diskutohen (titullohen) këto koncepte ndaras, për të parë në fund se nuk bëjnë ndaras. Me fjalë tjera nuk e përjashtojnë njëra tjetrën; në fakt është e pamundur. Sidoqoftë, si pjesëtar i shoqërisë civile, nuk...