Shqiptaret e Ukraines

  • SHQIPTARËT NË UKRAINË

    Si të ndihmohet kulturalisht diaspora shqiptare në Ukrainë, Siri, Argjentinë?! E para, të ndahet një fond i përbashkët nga Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kosovës, që do t’i dedikohej vetëm disa nevojave për këtë diasporë të veçantë, në rrafshin kulturor dhe arsimor. Bie fjala, nëse komuniteti i Ukrainës...