SOROS

  • BURSA PER STUDENTE PhD dhe STAF AKADEMIK

    Programi i Bursave të Fondacionit Shoqëria e Hapur –Soros, shpall thirrjen për Aplikime për Bursat : Civil Society Scholar Awards ( CSSA ), për vitin Akademik 2014 -2015. AFATI 27 PRILL 2014 QËLLIMI : Civil Society Scholar Awards (CSSA) mbështet lëvizshmërinë akademike ndërkombëtare për të mundësuar studentët e doktoraturës...