Telekomi i Kosoves

  • Tregu i Ngushtë i PTK-së

    Kur nuk u arrit dot të shitet PTK-ja, qytetarët e Kosovës si pronarë të kësaj ndërmarrjeje u kërcënuan dy herë nga dy burime të ndryshme. I pari kërcënim erdhi nga vetë blerësi potencial. Ai në një intervistë për njërën nga mediet vendore u drejtohej qytetarëve të Kosovës me një...