The New York Times

  • PËR GAZETARINË DHE ÇMIMET PREJ LETRE!

    Gazetarët që hetojnë terrorizmin nuk janë kryeredaktorë, sepse pozita të detyron të jeni ngjitur për një karrige dhe jo në terren......
  • Syrian Electronic Army hacks The New York Times

    “The New York Times website was unavailable to readers on Tuesday afternoon after an online attack on the company’s domain name registrar,” says an article published in the media on 27 August. According to the piece, the employees were warned by a statement issued late on Tuesday afternoon saying...