Turqia

  • TERRORISTËT JANË NË QEVERI! ARRESTOJINI ATA!

    Nëse dikush është terrorist këtu, janë pikërisht qeveritë bashkë—pjesëmarrëse në krimin e përbashkët të krijimit të këtyre celulave. Këtu nuk bëjnë përjashtim as autoritetet shqiptare, kosovare, maqedonase dhe ato serbe. Pra, terroristët janë në Ankara, Tiranë, Prishtinë, Shkup e Beograd dhe ata duhet arrestuar....